számítógépcb rádiórádióamatőrszolgáltatásegyéb/vegyes
PDXC csere-bere
Jelenleg 32 db hirdetés között kereshet!
hirdetés feladásamédia ajánlatüzletszabályzat

PDX Cserebere - Működési szabályzat

A PDX Cserebere ingyenes hirdetési felületet biztosít magánszemélyek hirdetései részére.
Aki a PDX Cserebere online hirdetési felületen reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel, egyben elfogadja jelen hirdetési szabályzatot.
Hirdető a hirdetés feladásával lemond a szerzői jogáról, azaz CC liszensz alatt bocsájtja rendelkezésre.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • spam hirdetésnek minősül;

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;
 • üzleti jellegű hirdetések.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A PDX Cserebere jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

PDX Cserebere jogában áll:

 • az üzleti jellegű hirdetéseket és a nem kellően informatív hirdetéseket törölni rendszeréből.
 • a hibásan feladott (pl. nem megfelelő kategóriába) hirdetéseket törölni rendszeréből.
 • a többszörösen feladott hirdetéseket törölni, feladójukat a hirdetési rendszerből kitiltani és az összes általa feladott hirdetést törölni.
A PDX Cserebere megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a PDX Cserebere által használt logók, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Pannon DX Klub -ot illeti.

A PDX Cserebere által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a PDX Cserebere által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Pannon DX Klub kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A PDX Cserebere nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • a tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
A PDX Cserebere szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Pannon DX Klub a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A PDX Cserebere arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

A PDX Cserebere fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Pannon DX Klub

PDXC csere-berePDXC csere-berecserebere@pannondxc.hu
bezárás